ว่าที่พันตรี ดร.ชาญชัย  ผุงศิริ  ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและงานทะเบียน เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต  ศุนย์การศึกษา หัวหิน 
เข้ารับมอบของที่ระลึก ในการจัดงาน
Amazing Muay Thai Festival 2023 ระหว่างวันที่ 4-6 กุมภาพันธ์  2566
  จากพลตรี สัจจา  สุขสุเมฆ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนากีฬากองทัพบก (มวยไทยลุมพินี) ในวันที่  16  มีนาคม  2566 เวลา 09.30 น. ณ อุทยานราชภักดิ์  หัวหิน  ประจวบคีรีขันธ์

 


 

กลับสู้หน้าหลัก   « previous | next »
 
  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/