นางสาวปรีดา แซ่เล้า ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษา หัวหิน  ว่าที่พันตรี ดร.ชาญชัย ผุงศิริ ผู้ช่วยวิชาการและงานทะเบียน
ให้การต้อนรับ Miss Huang Xiaoling ผู้อำนวยการฝ่ายวิเทศฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และ อาจารย์ Wei Chunyu  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศกุ้ยหลิน
เข้าประชุมปรึกษาหารือเรื่องการแลกเปลี่ยนนักศึกษา เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2566 เวลา 11.00-14.00 น. ณ ห้องประชุม NB 6 ศูนย์การศึกษา หัวหิน


 

กลับสู้หน้าหลัก   « previous | next »
 
  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/