มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษาหัวหิน หลักสูตรธุรกิจการบิน จัดการประชุมคณะทำงานเพื่อจัดอบรมภาษาอังกฤษ (Toeic)

ให้แก่นักศึกษารหัส64  ในภาคการศึกษาที่2 ประจำปี 2565
เมื่อวันที่ 18 มกราคม2566 เวลา 14.30-15.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น2 NB6


 

กลับสู้หน้าหลัก   « previous | next »
 
  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/