นางสาวปรีดา  แซ่เล้า ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษา หัวหิน เข้าขวัญสวัสดีปีใหม่ 2566 ให้กับสถานประกอบการ
  บริษัท Bangkok Flight Services (BFS) บริษัท พัทยา เอวิเอชั่น จำกัด  สายการบินกาตาร์แอร์เวย์ ( Qatar Air ways) 
สายการบินลุฟท์ฮันซ่า บริษัท วิงสแปน เซอร์วิสเซส จำกัด สายการบินแอร์เอเชีย สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ บริษัทการบินกรุงเทพ จำกัด 
เมื่อวันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2566 เวลา 09.00-16.30 น. 

กลับสู้หน้าหลัก   « previous | next »
 
  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/