ประมวลภาพ แนะแนวประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อเพื่อประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม -2 กันยายน  2565

 

กลับสู้หน้าหลัก   « previous | next »
 
  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/