นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน ช่วยงานสวดอภิธรรมศพ มารดา ของ นายธานี ยี่สาร อดีตสามาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ.เพชรบุรี 
เมื่อวันที่ 28 เมษายน - 3 พฤษภาคม   2565 ตั้งแต่ เวลา 16.00-20.30 น.

 

 

.

 

 

กลับสู้หน้าหลัก   « previous | next »
 
  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/