ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน เข้าร่วมโครงการ '' ชุมชนสีขาวรอบวัง '' กองพลที่ 1 รักษาพระองค์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวมพลังถวายปฎิญาณตน และเดินเทิดพระเกียรติ 80 พรรษา
12 สิงหาคม 2555 ณ สวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ วังไกลกังวล เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2555

 

 

 

 

 

กลับสู้หน้าหลัก   « previous | next »
 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/