เมื่อวันที่ 4 ก.พ. 54 ศูนย์หัวหิน เข้าร่วมพิธีเปิด “ท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธ์ มหัศจรรย์เมืองสามอ่าว” และงานกาชาด ประจำปี 2554 ณ บริเวณชายทะเลเขาช่องกระจก อ่าวประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ กิจกรรมประกอบด้วยขบวนแห่และชุดการแสดงของนักศึกษา ศูนย์หัวหิน โดยมีรองเลขาธิการพระราชวัง              

 (นายดิสธร วัชโรทัย ) เป็นประธานเปิดงาน


« previous | next »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/