เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2555 ศูนย์หัวหิน ให้การต้อนรับ คณะอาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง
เข้าศึกษาดูงานด้านธุรกิจการบินและธุรกิจการโรงแรมโดยมีวัตถุเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้โดยตรง
และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปตัดสินใจแนวทางในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพในอนาคต
โดยมี นางสาวปรีดา แซ่เล้า,นางศันสนีย ศีตปันส์ เป็นผู้ให้การต้อนรับ 

 

 

 

 

 

กลับสู้หน้าหลัก   « previous | next »
 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/