เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2555 เวลา 13.00-16.00 น. ศูนย์หัวหิน ให้การต้อนรับ Mr Torstein Faaberg CPT Base Captain Helsinki Head of Training Long Haul ,Mr.Kalevi Halonen CEO Nordic Standard, Miss Mananchaya  Halonen Manager, Administration  เข้าศึกษาดูงานด้านธุรกิจการบิน โดยการศึกษาดูงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ร่วมจัดทำ MOU ในการจัดตั้งศูนย์คัดเลือกและฝึกอบรมพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลับสู้หน้าหลัก   « previous | next »
 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/