เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2555 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน ได้เข้าร่วมการแข่งขันบาสเก็ตบอลในรายการ มหกรรมกีฬาศิลปากรเกมส์ ครั้งที่ 1 โดย มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตเพชรบุรี เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ ซึ่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน ได้รับรางวัลชนะเลิศ พร้อมกับถ้วยพระราชทานรางวัลชนะเลิศ
ของ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในประเภทชายและประเภทหญิงได้รางวัลรองชนะเลิศ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลับสู้หน้าหลัก   « previous | next »
 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/