เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2555 เวลา 10.00-12.00 น. ศูนย์วิชาการ RAC สาขานนทบุรี เข้าเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนสาขาธุรกิจการบิน,ธุรกิจการโรงแรมและธุรกิจการท่องเที่ยว โดยมี นายนิติพันธ์ สำราญอยู่และนางสาวศิริกัญญา อยู่ดี เจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์และนักศึกษา ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี ทั้งนี้นักเรียนให้ความสนใจเป็นอย่างมาก

« previous | next »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/