เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศ ได้จัด โครงการชุมชนสีขาว รอบเขาตะเตียบ
แล้วได้มีนักศึกษาจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้
โดยมีกิจกรรมต่างๆมากมายให้กับชุมชนรอบเขาตะเกียบ

 

 

 

กลับสู้หน้าหลัก   « previous | next »
 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/