ดร.สุรพล ศิริเศรฐ ผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวยดุสิตศูนย์ หัวหิน ให้การต้อนรับเลขาธิการคณะ และรองอธิการบดี

จากมหาวิทยาลัย Guangxi University of Fiance and Economics ในวันพุธที่ 27 มิถุนายน 2555 ณ ห้อง Mock Up

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวยดุสิตศูนย์ หัวหิน โดยวัตถุประสงค์เพื่อทำโครงการความร่วมมือทางการศึกษาระหว่ากัน

 

 

กลับสู้หน้าหลัก   « previous | next »
 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/