เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2555 เวลา 09.30-15.00 น. ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ได้จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่รหัส 55 เพื่อรับฟังนโยบายการจัดการเรียนการสอนและระเบียบการใช้ชีวิตภายในหอพัก,กิจกรรมต่างๆ  และแนะนำอาจารย์,เจ้าหน้าที่แต่ละฝ่าย โดยมี ดร.สุรพล ศิริเศรษฐ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ เป็นประธานในครั้งนี้ 

« previous | next »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/