เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 09.00-12.00 น. ศูนย์หัวหินให้การต้อนรับคณะนักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เข้าศึกษาดูงานห้องจำลองธุรกิจการบิน เพื่อเป็นการเรียนและเพิ่มเติมประสบการณ์เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านธุรกิจการบิน  โดยมี อาจารย์ธนบูลย์ พรมพรต  อาจารย์ประจำสาขาธุรกิจการบิน    เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษให้กับคณะนักศึกษาในครั้งนี้


« previous | next »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/