มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ได้จัดโครงการพัฒนาทักษะด้านการบริการอาหารและเครื่องดื่มสำหรับผู้โดยสารบนเครื่องบิน
ในวันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30 17.00 . ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะด้านวิชาชีพด้านการบริการผู้โดยสารบนเครื่องบิน
และเพื่อให้นักศึกษาได้มีการเตรียมการบริการที่ถูกต้องในการให้บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน

กลับสู้หน้าหลัก   « previous | next »
 
  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/