เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2554 เวลา 09.00-12.00น. สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าศึกษาดูงานด้านการบริการจัดการ การพัฒนาการเรียนการสอน การใช้ภาพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  โดยมีพันตรีสุรพศ  ทวีศักดิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและนางสาวปรีดา  แซ่เล้า ผู้ช่วยฝ่ายบริหารให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานในครั้งนี้

« previous | next »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/