ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน ได้จัดงานปิดคอร์สพบปะสังสรรค์ผู้ปกครองนักศึกษารหัส 55
วัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้ เพื่อกำหนดแนวทางในการพัมนาคุณภาพนักศึกษาร่วมกัน จบไปมีงานทำและเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองซักถามข้อมูลต่างๆ พร้อมชมการแสดงของนักศึกษารหัส 55 สุดอลังการ โดยมี ดร. สุรพล ศิริเศรษฐ เป็นประธานดำเนินงาน เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2555 ณ ห้องประชุมชั้น 4 ศูนย์หัวหิน

« previous | next »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/