เมื่อวันที่ 19,22 กันยายน 2555 ศูนย์หัวหิน นำโดย ดร.สุรพล ศิริเศรษฐ ผู้อำนวยการศูนย์หัวหิน ,นางสาวนวพรรษ รอดเกิด รองผู้อำนวยการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และนางสาวปรีดา แซ่เล้า รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร นำนักศึกษาไทยไปส่งเพื่อแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยไปส่งที่มหาวิทยาลัย Wuzhou university,มหาวิทยาลัยฯ Guangxi Teachers EducationUniversity และมหาวิทยาลัยฯ Guilin University of Ellectronic Technology 

 

 

 

 

 

 

 

กลับสู้หน้าหลัก   « previous | next »
 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/