มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน จัดเลี้ยงเทศกาลตรุษจีน (Chainese New Year 2012)

ให้กับนักศึกษาจีนในวันที่ 21 มกราคม 2555 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน

« previous | next »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/