เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2555 เวลา 8.00 – 12.00 น. ณ ห้อง Mock Up ศูนย์หัวหินจัดกิจกรรมพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2555

โดยมี ดร.สุรพล ศิริเศรษฐ เป็นประธานในการจัดงานและคณาจารย์เข้าร่วยในพิธีไหว้ครูโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อธำรงไว้ซึ่งระเบียบปฏิบัติ

และประเพณีอันงดงาม เพื่อสร้างความศรัทธา ความเชื่อมั่นในวิชาความรู้ที่ได้ศึกษาเล่าเรีนยมา และสร้างความมั่นใจในคำว่า ศิษย์มีครู

 

 

กลับสู้หน้าหลัก   « previous | next »
 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/