เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2555 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน ได้ต้อนรับคณะผู้บริหารจาก มหาวิทยาลัยอู่โจว พร้อมทั้งจัดการแสดงให้กับผู้เยี่ยมชม
โดยมี ดร.สุรพล ศิริเศรษฐ ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี พร้อมทั้งพูดคุยข้อตกลงความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม

 

 

 

 

 

 

 

กลับสู้หน้าหลัก   « previous | next »
 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/