เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2555 เวลา 05.30 น. ณ วัดห้วยมงคล อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ นักศึกษาศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน เข้าร่วมกิจกรรมเดิน วิ่ง เฉลิมพระเกียรติฯ “ห้วยมงคล ถนนของพ่อ” พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา (5 ธันวาคม 2555 ) และเพื่อเฉลิมฉลองถนนสายห้วยมงคล โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านการพัฒนาชนบทโครงการแรก ครบรอบ 60 ปี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลับสู้หน้าหลัก   « previous | next »
 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/