เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2555 เวลา 10.00-12.00 น. ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งหัวหินนำโดย ว่าที่พันตรี ดร.ชาญเดช ผุงศิริ รองผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและแผน,พันตรีสุรพศ ทวีศักดิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษา และทีมองค์การนักศึกษาศูนย์หัวหิน ให้การต้อนรับคณะอาจารย์,นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เข้าศึกษาการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศักยภาพการประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับนักศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลับสู้หน้าหลัก   « previous | next »
 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/