ศูนย์หัวหิน ได้จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญ โดยช่วงเช้าได้ให้นักศึกษาตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อสร้างให้นักศึกษาตระหนักและระลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์และสร้างความสามัคคีเป็นหมู่คณะ และได้จัดบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ สติรู้ตัว ปัญญารู้คิด โดยพระอาจารย์เอกชัย ศิริมาโณ  เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2555 เวลา 08.30 -12.00 น.
ณ ห้องMock Up

« previous | next »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/