ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรมิต คุฌานุวัฒน์ รองอธิการบดีวิเทศสัมพันธ์ และ ดร.สุรพล ศิริเศรษฐ ผู้อำนวยการศูนย์หัวหิน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ให้การต้อนรับคณะกรรมการบริหารจากมหาวิทยาลัยในประเทศออสเตรีย และสาธารณรัฐประชาชนจีน ดังนี้ศาสตราจารย์ ดร.Hans Schachl
อธิการบดีของ Private University, College of Education of the Diocese of Linz
และศาสตรจารย์ Huang Ming คณบดีมหาวิทยาลัยเฉิงตู และ Miss Deng Lina อาจารย์จาก มหาวิทยาลัยเฉิงตู
โดยได้เข้าเยี่ยมชมการเรียนการสอนของศูนย์หัวหิน และรับชมการแสดงจากนักศึกษา ในวันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน 2555

« previous | next »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/