เมื่อ วันที่ 18 กันยายน 2555 เวลา 09.00-12.00 น. ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน จัดงานปิดคอร์สพบปะสังสรรค์ผู้ปกครองนักศึกษา รหัส 55  วัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้ เพื่อกำหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาร่วมกัน จบไปมีงานทำ และเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองซักถามข้อมูลต่างๆ   ของมหาวิทยาลัยฯ ศูนย์หัวหิน   พร้อมชมการแสดงของนักศึกษารหัส 55

 

 

 

 

กลับสู้หน้าหลัก   « previous | next »
 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/