เมื่อวันที่ 18 กรกฏาคม 2555 เวลา 09.00-16.00 น.  ณ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน กองพัฒนานักศึกษา ได้จัดสุขภาพให้กับนักศึกษาใหม่ รหัส 55
สาขาธุรกิจการบินและธุรกิจการโรงแรม ประจำปีการศึกษา 2555   พร้อมแจกเสื้อกีฬาให้กับนักศึกษาในวันดังกล่าว 

 

 

 

 

 

กลับสู้หน้าหลัก   « previous | next »
 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/