เมื่อวันที่ 18  เมษายน 2555  เวลา 09.00-12.00 น .  ณ ห้อง Mock up  โดยดร.สุรพล ศิริเศรษฐ ผู้อำนวยการศูนย์หัวหิน ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยกุ้ยหลิน  โดยมีรายนามผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยฯ กุ้ยหลินดังนี้ Ms. Xu Yaning ,Deputy Director of Department of International Cooperation, Ms. Huang Xiaoling, Dean of School of Foreign Languages Department, Mr. Shu Fuling, Vice Dean of School of Foreign Languages StudiesMr. Wang Jianian, Vice Dean of School of Foreign Languages Studiesวัตถุประสงค์ในการเดินมาครั้งนี้เพื่อเยี่ยมชมศูนย์หัวหิน และตกลงเรื่องความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนนักศึกษา โดยจะส่งนักศึกษาชาวจีนมาเรียนที่ ศูนย์หัวหิน ในช่วงเดือนกรกฎาคม ประมาณ 30 คน

« previous | next »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/