เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2554 เวลา 12.30 – 19.00 น. ณ. ห้อง Mock Up ศูนย์หัวหิน จัดประชุมผู้ปกครองนักศึกษารหัส 54 ปิดคอร์ส พบปะสังสรรค์ผู้ปกครองนักศึกษาชั้นปีที่ 1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจระหว่างผู้ปกครองนักศึกษากับมหาวิทยาลัยและเพื่อชีแจงให้ผู้ปกครองได้รับทราบเกี่ยวกับข่าวสารความเคลื่อนไหว เรื่องต่างๆของศูนย์หัวหินซึ่งงานนี้ในวันดังกล่าวได้จัดให้นักศึกษาจัดกิจกรรมแสดงต่างๆมากมายตระการตา

« previous | next »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/