ศูนย์การศึกษาที่ตั้งหัวหิน ได้เชิญ นางสาวรัชฎา  ศิลป์ตระกูล ศิษย์เก่ารหัส 49 เพื่อเล่าประสบการณ์การทำงานในตำแหน่งพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน (การบินไทย)
และรวมถึงขั้นตอนและกระบวนการคัดเลือกพนักงานตอนรับบนเครื่องบิน
เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2555 เวลา 16.00 ณ. ห้อง Mock up ชั้น 4 ศูนย์หัวหิน

« previous | next »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/