เมื่อ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2555 เวลา 08.00-14.00 น ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ออกบูธ ในวันตลาดเพื่อการศึกษาและอาชีพ ณ โรงเรียนรัตนราษฏร์บำรุง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี และเพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาข้อมูลทั้งด้านการศึกษาและอาชีพ ตลอดทั้งเป็นแนวทางในการเลือกศึกษาต่อและประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสมในอนาคตต่อไป

 

 

 

 

 

 

 

 

กลับสู้หน้าหลัก   « previous | next »
 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/