เมื่อวันที่ 15-20 ธันวาคม 2555 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน ได้เข้าร่วมการแข่งขันบาสเกตบอลปราณบุรีคัพ ครั้งที่ 17 ในรุ่นประชาชนชายทั่วไป
โดย มี นายวีระ ศรีวัฒนตระกลู ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นผู้เปิดพิธีในการแข่งขันในครั้งนี้

ผลการแข่งขัน มสด.ศูนย์หัวหิน ได้รางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขันแล้วได้รับถ้วยของผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลับสู้หน้าหลัก   « previous | next »
 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/