มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน จัดแถลงข่าว โดยเชิญนักข่าวท้องถิ่นร่วมทำข่าว เพื่อสรุปจำนวนเงินบริจาคที่ได้จากพี่น้องชาวหัวหินและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ โดยตั้งรับบริจาคเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2555- 20 ตุลาคม 2555 ได้รับเงินบริจาคจากพี่น้องชาวหัวหิน ,นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ และทางมหาวิทยาลัยบริจาคสมบท  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 100,000  บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) เพื่อให้เงินทุกบาทที่ท่านผู้มีน้ำใจบริจาคมาเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ประสบอุทกภัย ทางมหาวิทยาลัยจึงนำเงินดังกล่าวจัดซื้อเรือไฟเบอร์ ขนาด 10 ฟุต จำนวน 19 ลำ ไปมอบให้โรงเรียนประจำจังหวัดต่างๆ ในพื้นที่ประสบอุทกภัย เพื่อให้โรงเรียนเหล่านั้นได้เป็นผู้มอบสิ่งของให้ถึงมือผู้ประสบความเดือดร้อนจริงๆ ทั้งนี้เพราะโรงเรียนเหล่านั้นมีข้อมูลของประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนอยู่แล้ว เช่น ข้อมูลของครอบครัวนักเรียนที่ประสบอุทกภัย เป็นต้น   

 

 

 

 

 

 

 

 

กลับสู้หน้าหลัก   « previous | next »
 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/