เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2557 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน และนักศึกษาจำนวน 15 คน ได้เข้าร่วมพิธีเนื่องในวันผู้บริจาคโลหิตโลกในโครงการ บริจาคโลหิตพลิกวิกฤตช่วยแม่และลูก ณ สถานีกาชาดหัวหิน

 

 

 

 

 

กลับสู้หน้าหลัก   « previous | next »
 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/