มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์ฯ หัวหิน ได้นำนักศึกษาและผู้แทนผู้บริหาร ไปเข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่มเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนชัยถวายพระพร ในพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ณ บริเวณสวนหลวงราชินี ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ

ในอ.หัวหิน เมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม 2555 เวลา 18.30 น.

 

 

 

 

 

 

 

 

กลับสู้หน้าหลัก   « previous | next »
 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/