นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน ได้ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ 100 ต้น ครบ 100 ปีหัวหิน เพื่อเฉลิมฉลองและระลึกถึงหัวหินในอดีตที่ผ่านมา  เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2552 ณ บนเขาหินเหล็กไฟ

« previous | next »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/