เมื่อวันที่10-14 ตุลาคม 2555 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหินได้กิจกรรมIntensive course
ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ให้กับน้องๆที่จะเข้าศึกษาต่อ ม.สวนดุสิตศูนย์หัวหิน
และมีกิจกรรมสันทนาการจากพี่ๆบรรยากาศเต็มไปด้วยความเป็นกันเอง

 

 

 

 

 

 

 

กลับสู้หน้าหลัก   « previous | next »
 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/