มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน จัดโครงการประสานรักจากลูกสู่พ่อแม่เนื่องในวันวาเลนไทน์
14 กุมภาพันธ์ 2555 ทั้งนี้นักศึกษาจัดทำโปสการด์ให้พ่อแม่อย่างสวยงาม

« previous | next »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน http://huahin.dusit.ac.th