ปรัชญาของศูนย์หัวหิน
 
เป็นศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งฯที่สามารถสร้างความเข้มแข็งในด้านอุตสาหกรรมการบริการในการอยู่รอดได้อย่างยั่งยืน (Sustainable Survivability)
 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน เลขที่ 66/156 ตรงข้ามสนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีขันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน ตรงข้ามสนามบินหัวหิน http://huahin.dusit.ac.th