รงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน ได้จัดกิจกรรม English camp
ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 3 ณ ค่ายเยาวชนดอนบอสโก บริเวณ
เขาตะเกีียบ และมีสมาชิกจากชมรมสันทนาการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน นำโดย นาย ธิติชนม์ พลรบ ประธานชมรมและคณะ สร้างกิจกรรม
และสีสันให้กับน้องๆที่ค่าย