ศูนย์การประมวลภาพแนะแนวการศึกษาต่อเพื่อประชาสัมพันธ์ การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 ตะวันออกเฉียงเหนือ
ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม -25สิงหาคม 2566 โรงเรียนที่เข้าแนะแนวได้แก่ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล โรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัยโรงเรียนเมืองพลวิทยาคม
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาตะวันออกเฉียงเหนือโรงเรียนขามแก่นนคร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการขอนแก่น โรงเรียนนครขอนแก่น โรงเรียนสารคามพิทยาคม
โรงเรียนผดุงนารี โรงเรียนสุรนารีวิทยา โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ โรงเรียนบัวเชด โรงเรียนสุรวิทยาคาร โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม โรงเรียนนางรอง


 

กลับสู้หน้าหลัก   « previous | next »
 
  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/