มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน
เข้าร่วมกิจกรรม “โครงการเดินรณรงค์หัวหินเมืองสะอาดปลอดภัย”
ร่วมกับสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวหัวหิน/ชะอำ อำเภอหัวหิน
เทศบาลเมืองหัวหิน และภาคเอกชนในเขตหัวหิน
เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2563 ณ บริเวณสวนโผนกิ่งเพชร

 

กลับสู้หน้าหลัก   « previous | next »
 
  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/