ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่า รหัส 59
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์ฯ หัวหิน
นางสาว อามีนา เขียวแท้ หรือ พี่ ‘มีน่า’
คว้ารางวัล ‘นางสาวอุตรดิตถ์’ 2564

 

กลับสู้หน้าหลัก   « previous | next »
 
  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/