เมื่อวันที่ 23 มีนาคม  2559  เวลา 13-00-13.30 น. ณ ช่อง 9 โมเดิร็นไนน์ทีวี  ดร.สุรพล ศิริเศรษฐ ผู้อำนวยการ ศูนย์ฯหัวหิน
ดร.น้ำเพชร อยู่สกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท วิงสแปน เซอร์วิสเซส จำกัด และดร.พนารัตน์ ศรีแสง รองผู้อำนวยการฝ่าย 
ร่วม ออกรายการบ่ายนี้มีคำตอบ ทางช่อง 9  อ.ส.ม.ท.  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการร่วมกับบริษัท วิงสแปน เซอร์วิสเซส จำกัด
ประชาสัมพันธ์การจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาธุรกิจการบินและโครงการนำนักศึกษาไปฝึกงานที่ฝรั่งเศส 
ในหัวข้อ หลักสูตรธุรกิจการบินอนาคตดี ทำรายได้ดี >>> เข้าชม VDO <<<

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2559 เวลา 13.00 -13.30 น.  ณ ช่อง9 อสมท.  ดร.สุรพล ศิริเศรษฐ ผู้อำนวยการ ศูนย์ฯหัวหิน 
รอ.กนก ทองเผือก รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคลและกำกับองค์กรบริษัทการบินไทย จำกัด(มหาชน)  
คุณเอกภาสน์ เตพละกุล  Managing Director บริษัท ไฟลท์ เอ็คซพีเรียนซ(ประเทศไทย) จำกัด   
ดร.น้ำเพชร อยู่สกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท วิงสแปน เซอร์วิสเซส จำกัด   ร่วมรายการบ่ายนี้มีคำตอบ ทางช่อง 9 อสมท.
ในหัวข้อรับสมัครนักศึกษาใหม่และรับสมัครพนักงานเข้าทำงานครัวการบินไทย และโครงการความร่วมมือกับ

บริษัท ไฟลท์ เอ็คซพีเรียนซ(ประเทศไทย) จำกัด >>> เข้าชม VDO <<<

 
  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน http://huahin.dusit.ac.th